Crtanje okomitih pravaca

Promotri crtež.

Promotri crtež.

Označi točne tvrdnje:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Provjeri moje odgovore (3)

Zaključimo:

Pravci a i b su ukršteni pravci. To znači da se ova dva pravca sijeku. Oni dijele ravninu na 4 jednaka dijela i zato kažemo da su ta dva pravca međusobno okomita. To kraće pišemo ovako:
Image

DANAS UČIMO CRTATI OKOMITE PRAVCE.

U geometrijsku bilježnicu napiši naslov: Crtanje okomitih pravaca Pažljivo pogledaj video nekoliko puta i ti u svoju bilježnicu uredno i precizno nacrtaj dva okomita pravca.

1. ZADATAK

Nacrtaj pravac a. Na njemu odredi točku B. Pomoću točke B nacrtaj okomiti pravac b na pravac a. Napiši kratko odnos pravaca a i b.

2. ZADATAK

Nacrtaj u geometrijsku bilježnicu crteže kao na slikama a), b) i c). Odgovori na pitanje: Koji crtež prikazuje okomite pravce?

a)

a)

b)

b)

c)

c)

3. ZADATAK

Nacrtaj u svoju bilježnicu crtež kao na slici:
Image
Točkom A nacrtaj pravac a koji je okomit na pravac f. Napiši kratko odnose tih pravaca.

4. ZADATAK

Nacrtaj pravac d i dužinu CD koja je okomita na pravac d.

5. ZADATAK

Nacrtaj u bilježnicu tri točke kao na slici.
Image
a) Nacrtaj pravac f koji prolazi točkama A i B. b) Nacrtaj pravac h koji prolazi točkom C, a usporedan je sa pravcem f. c) Nacrtaj pravac g koji prolazi točkom C, a okomit je na pravce f i h. d) Napiši kraće odnose pravaca na slici.
PROVJERI SVOJA RJEŠENJA:

1. ZADATAK

1. ZADATAK

2. ZADATAK

Crtež "a" prikazuje okomite pravce.

3. ZADATAK

3. ZADATAK

4. ZADATAK

4. ZADATAK

5. ZADATAK

5. ZADATAK