Ευθεία άσκηση 2.1.8

Οδηγίες

Στη δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι γεωμετρικοί τόποι 5 σημείων που οι συντεταγμένες τους είναι συναρτήσεις της παραμέτρου λ. Από τη μορφή των συντεταγμένων κάθε σημείου θα πρέπει να βρεθεί η εξίσωση της αντίστοιχης ευθείας που διαγράφει κάθε σημείο. Στο τέλος υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του τύπου που βρέθηκε.