ISTRAŽI: Uređeni par - geografska karta

Istraži
Uređenim parom brojeva možemo odrediti i položaj nekog objekta na geografskoj karti. Na nekim kartama ponekad se koristi slovo umjesto jednog od brojeva u uređenom paru. Prouči u nastavku kako primjenjujemo uređene parove za određivanje položaja na primjeru karte grada Čakovca i obližnjih mjesta.

Grad Čakovec i okolica

Primijeni

Jezerkograd

Slavkov kvart

Uoči
Image
Ponovi
Promotri plan grada ispod, pročitaj gdje su bili na izletu učenici Lucijinog razreda i odgovori na pitanja u nastavku. Prema potrebi uvećaj prikaz.
Učenici Lucijinog razreda prošlog su tjedna bili na izletu u gradu smještenom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Posjetili su muzej označen uređenim parom (4, 9) i zatim se uputili u kazalište označeno uređenim parom (7, 2). Nakon što su pogledali izložbu automobila na lokaciji (2, 2), i prošetali parkom na lokaciji (12, 4), krenuli su na ručak u restoranu istoimenog hotela koji je označen uređenim parom (11, 6). Tijekom ručka njihova razrednica je na kratko otišla podići novac s bankomata na lokaciji (7, 9). Na kraju su obišli laboratorij s računalima na fakultetu označenom uređenim parom (9, 7).

Plan grada

1. Koji grad su posjetili učenici Lucijinog razreda?

2. Koji muzej su posjetili?

3. Kako se zove kazalište u kojem su gledali dječju predstavu?

4. Imenuj mjesto na kojem su pogledali izložbu automobila.

5. Kojim parkom su prošetali prije odlaska na ručak?

6. U kojem restoranu i istoimenom hotelu su ručali?

7. Imenuj mjesto na kojem su obišli laboratorij s računalima.

8. Kojoj banci pripada bankomat s kojeg je razrednica podigla novac?

** Uoči uređene parove pridružene Fakultetu organizacije i informatike te bankomatu RBA banke. Što im je jednako, a što različito?