Volumen kocke i kvadra

Ishodi poučavanja: MAT OŠ D.5.5. Računa i primjenjuje volumen kocke i kvadra
Koristite aplet za crtanje kocke, nacrtaj kvadrat duljine stranice 4 cm uz pomoć alata Toolbar Image te zatim uz pomoć alata Toolbar Image izradi kocku. Koliki je volumen kocke?

Koristite aplet za crtanje kocke, nacrtaj kvadrat duljine stranice 5 cm uz pomoć alata Toolbar Image te zatim uz pomoć alata Toolbar Image izradi kocku. Koliki je volumen kocke?

Pravokutna posuda duljine 30 cm, širine 20 cm i visine 24 cm napunjena je vodom do dubine od 15 cm.  Koliko litara vode se nalazi u posudi? Koristite riječi, slike  i brojeve kako biste objasnili svoj odgovor. (Zapamtite: 1 cm3 = 1 mL.)
Pravokutna posuda duljine 30 cm, širine 20 cm i visine 24 cm napunjena je vodom do dubine od 15 cm.  Koliko litara vode se treba dodati da bi posuda bila puna? Koristite riječi, slike  i brojeve kako biste objasnili svoj odgovor. (Zapamtite: 1 cm3 = 1 mL.)