ANALITZEU LES NOTES DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Tema:
Càlcul
Aquests últims anys he observat moltes recomanacions indicant quina assignatura de modalitat és la més adequada per a situar-la en la fase general. Molta gent proposa solucions sense tenir en compte les característiques particulars de cada alumne. Jo recomane el següent: primer realitzeu els càlculs en funció de les vostres possibilitats i de la titulació que desitgeu i després decidiu. Les notes d’accés universitari no depenen solament de la qualificació dels diferents exàmens. També depenen de quina assignatura de modalitat seleccioneu per a la fase general i quins són els coeficients de les assignatures de modalitat que heu seleccionat per a la fase específica, respecte de la titulació universitària que desitgeu. Primer: Seleccioneu les assignatures que heu cursat en segon de batxillerat. Segon: Seleccioneu la nota mitjana del batxillerat i feu una estimació de quines notes podríeu traure en els exàmens de les proves d’accés universitari. Tercer: Seleccioneu les ponderacions de cada assignatura de modalitat en funció de la titulació universitària desitjada. Quart: Observeu les notes en funció de quina assignatura de modalitat està en la fase general. Abreviatures: QMB és la qualificació mitjana del batxillerat (mitjana de les 19 notes de batxillerat amb dos decimals). QFG és la qualificació de la fase general (mitjana de les notes de castellà, valencià, idioma, història i una de modalitat, té una precisió de tres decimals i ha de ser superior o igual a quatre). NAU és la nota d’accés a la universitat (nota formada pel 60% de la QMB i el 40% de la QFG, ha de ser igual o superior a cinc). NATU és la nota d’accés a les titulacions universitàries (les dues millors notes de la fase específica superiors o iguals a cinc punts augmenten la nota multiplicant-les prèviament pel seu coeficient de ponderació NATU = NAU + a • Nota_Fase_Específica_1 + b • Nota_Fase_Específica_2 )