Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Gabungan

Diberi beberapa objek (daripada 1 hingga 6), jika rr objek dipilih untuk membentuk gabungan, berapa bilangan cara gabungan dapat dibentuk? Applet ini menunjukkan illustrasi dan menunjukkan bilangan cara gabungan bagaimana ianya terbentuk.