Axonometrický průmět domečku

Posuvníky můžete měnit rozměry domečku. Červeným bodem View3d natáčíš objekt v prostoru, modrým křížkem posouváš celý obrázek v nákresně.

Úkol

Nakresli na papír pohled zepředu a pohled shora.

1. Otázka

Z jakých těles se domeček skládá

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)

2. Otázka

Jak musíš nastavit rozměry, aby přízemí mělo tvar krychle?

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)