Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Mocninné funkce (1 až 100)

Zobrazuje funkci f: y=x^a. Políčkem další se zobrazí další dvě funkce (g: y=x^b, h: y=x^c) s posuvníky. Slouží k lepšímu porovnání funkcí. Nákresna je pohyblivá a zoomovatelná.