Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Slumpad övning med knapp för ny uppgift och visa uträkning

Lämpar sig till uppgifter där proceduren är i flera steg som intro efter genomgång. Inte svaret utan metoden i fokus. Svar ska innehålla detaljerad arbetsgång