AR GeoGebra: passos previs -Android/iOS

Realitat augmentada amb GeoGebra:

[b]ANDROID/iOS[/b]

[u][color=#0000ff][b]INSTAL·LACIONS PRÈVIES[/b][/color][/u]
1) Instal·lació [b]Android[/b] de AR Core (pas 1):
[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core[/url]
2) Instal·lació [b]Android[/b] de GeoGebra 3D (pas 2):
[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android.g3d&utm_source=Download+page&utm_medium=Website&utm_campaign=3D+Calculator+for+Android]https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android.g3d&utm_source=Download+page&utm_medium=Website&utm_campaign=3D+Calculator+for+Android[/url]
3) Instal·lació [b]iOS[/b] de AR GeoGebra:
[url=https://itunes.apple.com/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610]https://itunes.apple.com/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610[/url]

[color=#0000ff][b][u]LLISTAT DE MÒBILS I TABLETES COMPATIBLES[/u][/b][/color]
1) Llista [b]Androids[/b] compatibles:
[url=https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices]https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices[/url]
2) Llista [b]iOS[/b] compatibles:
[url=https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices#ios]https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices#ios
[/url]
Realitat augmentada amb GeoGebra: ANDROID/iOS INSTAL·LACIONS PRÈVIES 1) Instal·lació Android de AR Core (pas 1): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core 2) Instal·lació Android de GeoGebra 3D (pas 2): https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android.g3d&utm_source=Download+page&utm_medium=Website&utm_campaign=3D+Calculator+for+Android 3) Instal·lació iOS de AR GeoGebra: https://itunes.apple.com/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610 LLISTAT DE MÒBILS I TABLETES COMPATIBLES 1) Llista Androids compatibles: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices 2) Llista iOS compatibles: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices#ios