Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Linearna funkcija: Primjer

Mijenjaj koordinate x i y točaka A i B (ili pomiči točke) pa odredi koeficijent smjera pravca, kut koji taj pravac zatvara s pozitivnim smjerom x osi te nultočku.
Odabirom određene stavke desno dobit ćeš rješenja. Promotri odnos koeficijenta smjera i položaja pravca. Odgovori na pitanja u slučaju kada je pravac paralelan s x osi te u slučaju kada je paralelan s y osi.