Areal af to overlappende kvadrater

Emne:
Areal
To kvadrater med sidelængden 8. Et af hjørnerne på det ene kvadrat er placeret i centrum af det andet kvadrat. Hvor stort er det overlappende areal (det blå område)?
Start animationen. Hvor stort er det overlappende areal? Hvor stor en del er det i forhold til kvadratet? Du skal undersøge om en lignende regel gælder for andre regulære figurer. Undersøg dernæst om det gælder for (ikke)-regulære figurer.