Logaritmefunktionens vækstegenskab

Animationen nedenfor viser grafen for 10-tals-logaritmen: . Animationen skal illustrere logaritmefunktionens vækstegenskab, som kan opskrives som Altså, at en procentvisændring på 1. aksen giver en konstant vækst på y-aksen. I animationen er det muligt at flytte punkt , ændre afstanden mellem punkt og , samt ændre den procentvise tilvækst på 1. aksen.

Forklar logaritmefunktionens vækstegenskab med dine egne ord. Hvordan illustreres det med hhv. grafen og formlen ?