horizontale worp (1)

horizontale worp

Een voorwerp valt vanaf een gegeven hoogte maar heeft ook een horizontale snelheid. Bijvoorbeeld: Je gooit vanop een toren een bal recht voor je uit. Hoever van de toren raakt de bal de grond? Je kunt de beweging van het voorwerp uit elkaar trekken als twee bewegingen:
  • een eenparig versnelde verticale beweging met vergelijking
  • een eenparig rechtlijnige horizontale beweging met vergelijking

berekening

  • Uit de valvergelijking kan je berekenen hoe lang het duurt eer het voorwerp de grond bereikt. Deze tijdsduur vind je als de oplossing van de vergelijking .
  • Tijdens de val beweegt het voorwerp horizontaal tegen een snelheid v. De horizontale afstand die het voorwerp aflegt tijdens de val vind je door de tijdsduur t in te vullen in te vullen in de formule