Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopia Wprowadzenie do linii prostych

Wykresy prostych i równanie y=mx+c Data oryginału: 5/2/13
Cele lekcji: * Zrozumieć równanie linii prostej i znaczenie jego części składowych * Rozpoznawać współczynnik kierunkowy prostej (m) oraz przecięcie osi Y (c) przez wykres prostej