Oefening 1 oud

Onderwerp:
Statistiek
Tijdens de les lichamelijke opvoeding dienen de leerlingen een aantal evenwichtskunstjes uit te voeren. De leerlingen worden in 2 groepen verdeeld. De resultaten op 20 punten van de twee groepen zijn hieronder te vinden. Stel de resultaten van elke groep voor met een boxplot (zonder uitschieters). Zorg dat beide boxplots vergelijkbaar zijn door gebruik te maken van de knop 'Onderzoek meerdere variabelen'. Exporteer naar het tekenvenster en verzorg de lay-out.

Welke groep is de meest homogene groep? Leg uit waarom.