Draaisymmetrie in vierhoeken - DIG

Onderwerp:
Vierhoeken
Als de figuur weer precies op zichzelf terecht komt na een draaiing over een hoek tussen 0 en 360 graden dan noemen we de figuur draaisymmetrisch. Versleep de slider om de figuren te draaien, zoek uit of ze draaisymmetrisch zijn en zo ja, welke draaihoek er bij hoort.

Welke van deze vierhoeken zijn draaisymmetrisch?

Werlke van deze vierhoeken zijn puntsymmetrisch?

Geef een voorbeeld van een veelhoek die wel draaisymmetrisch is, maar niet puntsymmetrisch.