Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Cirkelns omkrets

Dra i punkten på cirkelbågen för att förstora och förminska den. Notera hur omkrets och diameter förändras. Undersök förhållandet mellan omkrets och diameter.