Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Površina kružnog isječka

Promotri dinamični uradak i zapiši kako računamo površinu kružnog isječka. Kako možemo jednostavnije i bez proporcionalnosti izračunati površinu kružnog isječka? Navedi neke primjere veličine središnjeg kuta za koje možemo jednostavnije izračunati površinu kružnog isječka.