Zbroj kutova u trokutu i četverokutu

Tema:
Kutovi

Razmisli:

Četverokut može imati četiri šiljasta kuta.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Izračunaj:

Jednakokračni trokut

U apletu mijenjaj veličine stranica i proučavaj odnose kutova. Zapiši u odgovor svoj zaključak.

Jednakokračni trokut

Kojoj vrsti trokut pripada (po kutovima i po stranicama)?

Što možeš reći o kutovima u jednakostraničnom trokutu?

Na slici se nalazi paralelogram. Pomicanjem točaka mijenjaš veličinu njegovih stranica i kutova. Što možeš zaključiti o kutovima?

Paralelogram

Kolika je veličina kutova ? (odgovore unesi po redu iz pitanja)

Na slici je jednakokračni trokut. Izračunaj vrijednosti kutova . (rješenja napiši po redu iz zadatka)