Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

skalarni_soucin_rs_trojuhelnik

Vypočtěte skalární součin vektorů, které tvoří strany rovnostranného trojúhelníku. Uchopte myší bod B a umístěte ho do bodu D ( do vrcholu rovnostranného trojúhelníku OAD). Pro přesné nastavení můžete použít vstupní pole( v levé tzv. algebraické části dole). Do tohoto vstupního pole zapište B=D.