eigenfrequenties

Om een staande golf te genereren moet de halve golflengte een geheel aantal keer in de snaarlengte passen. Dit betekent dat in elke snaar meerdere golflengtes mogelijk zijn. Versleep de schuifknop en pas de halve golflengte een geheel aantal keer in de snaarlengte.

van golflengte naar frequentie

n . = l of = geeft de mogelijke golflengtes in een snaar met lengte l. We kunnen deze gelijkheid ook omrekenen naar frequenties: uit = vinden we = zodat we de mogelijke frequenties f voor een staande golf vinden als f = n . M.a.w. : In een snaar met lengte l leveren golven met als frequentie een veelvoud van een staande golf op.

lopende golven en staande golven

  • In lopende golven zijn alle golflengtes (en dus ook frequenties) mogelijk.
  • In staande golven zijn slechts welbepaalde golflengtes (en dus ook frequenties) mogelijk. Deze mogelijke frequenties worden bepaald door de lengte van de snaar. We noemen ze de eigenfrequenties van de snaar