کاربرد خواص چهارضلعی ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: تشخیص و به کاربردن خاصیت های چهار ضلعی ها در پایه ی دوربین
قبل از انجام این فعالیت بهتر است فعالیت ترازو را انجام دهید. در شکل یک پایه ی متحرک برای دوربین فیلم برداری طراحی شده است. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با حرکت لغزنده، می توانید حرکت دوربین را مشاهده کنید. چه اشکالی در حرکت دوربین دیده می شود؟ چطور می توان پایه را طوری اصلاح کرد که دوربین با حرکت پایه و بالا و پایین شدن آن، همیشه موازی سطح زمین باقی بماند؟ برای دیدن پاسخ روی لینک زیر کلیک کنید و سپس به سوالات زیر پاسخ دهید: