סכום מרחקים שווה 8 אלגברי

בפעילות זו תבאטאו אלגברית וגרפית את אוסף כל הנקודות שסכום מרחקיהן משתי נקודות נתונות קבוע.
נחפש שיעורי נקודות המקיימות את התנאי: סכום מרחקיהן מהנקודות (2,0) ו- (2,0-) שווה ל- 8 סמנו את הנקודה ששיעוריה (2,3) והסבירו מדוע היא מקיימת את התנאי סמנו במערכת הצירים עוד חמש נקודות המקיימות את התנאי רשמו על דף משוואה: נקודה המקיימת את התנאי סכום מרחקיהן מהנקודות (2,0) ו- (2,0-) שווה ל- 8 לבדיקה: בחרו שתיים מהנקודות שסימנתם על המסך הציבו במשוואה ובדקו רשמו בתחתית המסך את המשוואה: והקישו אנטר בדקו האם האליפסה ששורטטה עוברת דרך 6 הנקודות המסומנות על המסך כשמפשטים את המשוואה שרשמתם על הדף מתקבלת המשוואה שרשמתם על המסך