S1 - Activitat Inicial (taurons)

Mou el tauró amunt i avall (punt lliscant de color blau). Mou també el punt groc amunt i avall, representa el destí del tauró (punt lliscant de color vermell). Expressa en forma de nombre enter el recorregut del tauró. Per comprovar si ho has encertat fes visible la solució.

Els nombres enters i els taurons