Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Forlængelse eller forkortelse af vektor

Man kan forlænge eller forkorte en vektor ved at gange den med et tal . Er forlænges vektoren, og er forkortes den. Hvis får man en vektor med modsat retning af . Du kan flytte med punkterne A og B for at ændre på vektoren . Bemærk at længden af den forlængede/forkortede vektor kan findes ved at gange den numeriske værdi med længden af :