Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

elektronenconfiguratie aflezen uit PSE

Image
De diagonaalregel toont hoe de verschillende orbitalen worden opgevuld. Versleep het rode punt doorheen het PSE en zie hoe de diagonaalregel concreet vertaald wordt in de elektronenconfiguratie van de elementen

afwijkingen

Sommige configuraties geven een extra energetische stabiliteit, bijvoorbeeld:
  • een volledig bezet d- of f-subniveau: een toestand d10 is stabieler dan een toestand d9
  • een halfbezet d- of f-subniveau: een toestand d5 is stabieler dan een toestand d4 of d6
Door deze en andere stabiliteitsregels wijken de elektronenconfiguraties van sommige elementen af van de theoretische. Op het internet vind je lijsten en tabellen van de electronenconfiguraties van alle elementen:
    volledige lijst met electronenfiguratie tabel met aanduidin]g van periode en groep.