Vraagopdracht

Wat is een Vraagopdracht?

Er zijn twee types van vragen beschikbaar voor werkbladen met verschillende soorten van antwoordopties voor gebruikers:
 • Open vraag: Gebruikers moeten zelf een antwoord formuleren op de vraag. Opmerking: Wanneer je een voorbeeldantwoord voorziet, kunnen gebruikers dit gebruiken om zelf hun antwoord te controleren.
 • Multiple Choice vraag: Geef een lijst met mogelijke antwoorden op je vraag, waarvan minstens één ervan correct is. Gebruikers moeten alle correcte antwoorden aanduiden om de vraag correct te beantwoorden.
Opmerking: Wanneer een Vraagopdracht gedeeld wordt in een Groep, Owners may access Members' work on tab Feedback. If the answers of a Question can be checked automatically, you may allow Members to use a Check button to verify their answers. See How to Post Tasks for more information.

Hoe creëer je een Vraagopdracht?

Creëer in de tab Berichten een nieuw bericht en selecteer  Creëer Opdracht in de lijst bestandtypes. Gebruik de Worksheet editor om je Opdracht op te stellen.
Image
Typ in de Worksheet editor een Titel voor de Opdracht. Selecteer daarna  Vraag in de lijst met Opdrachtelementen.
 • Typ eventueel een Titel voor de vraag.
 • Typ je vraag
 • Selecteer het type van vraag die je wil opstellen en typ de mogelijke antwoordenOpmerking: Vergeet niet alle juiste antwoorden aan te duiden, zodat gebruikers hun oplossingen kunnen controleren.
 • Selecteer Klaar wanneer je klaar bent met je vraag .
 • Voeg eventueel bijkomende elementen to aan je werkblad:  Tekst,  GeoGebra Applet,  Afbeelding,  Video,  Web link Opmerking: Je kunt de volgorde van de elementen eenvoudig wijzigen door ze te verslepen met de muis.
 • Klik op de knop Opslaan en sluiten om je werkblad op te slaan.
Image
Een Open Vraag biedt geen antwoordopties aan. Gebruikers moeten zelf hun antwoord formuleren. Je kunt wel een voorbeeldantwoord aanbieden, gekoppeld aan een knop Controle, waarmee gebruikers hun antwoord kunnen vergelijken. Opmerking: Gebruikers kunnen dit voorbeeld slechts bekijken indien je hen toestaat de knop Controle te gebruiken. In dat geval kunnen ze hun antwoord vergelijken met de juiste oplossing die je han aanbiedt.
Image
Een Multiple Choice vraag toont een selectie van antwoordopties, waarvan er één of meer correct zijn.  Opmerking: Een gebruiker moet alle correcte antwoorden aanduiden om de Multiple Choice vraag correct op te lossen.
 1. Selecteer de optie Multiple choice.
 2. Typ een eerste mogelijk antwoord in het tekstveld.
 3. Voeg bijkomende antwoordmogelijkheden toe met de knop Voeg een antwoord toer of door op de Enter-toets te klikken.
 4. Controleer de correcte antwoorden om later het automatisch controleren mogelijk te maken.
 5. Selecteer de knop Klaar wanneer je Vraag klaar is.