Läsa av x och y på graf

Författare/skapare:
Jonas Skäremo Holmberg
Område(n):
Funktionsgrafer
På den galna grafen finns en punkt utsatt. Den här punkten kan du flytta på längs med grafen. De två linjerna visar hela tiden hur du läser av punktens x-koordinat och y-koordinat.
Om jag säger ett värde på x, till exempel x=14, vilken punkt på grafen har det x-värdet? Om jag säger ett värde på y, till exempel y=2, vilka punkter på grafen har det y-värdet?