De stelling van de middelparallel van een driehoek

Definitie: een middenparallel van een driehoek is een lijnstuk dat begrensd is door twee middens van zijden van de driehoek. Steling: een middenparallel van een driehoek blijkt als zo lang als een zijde van de driehoek en is met die zijde evenwijdig. In de definitie van de middenparallel zit al het woord parallel of evenwijdig maar dat blijkt dus misleidend te zijn: die evenwijdigheid krijg je niet, je moet ze bewijzen. Je kan het applet gebruiken om de zoektocht van het bewijs van de stelling nog eens te resumeren en/of om duidelijk te maken dat er een verschil is tussen het zoeken van (de clou van) een bewijs en het "publiceren" in een logische structuur.