Ders Değerlendirme Şablonu

Ders planınızı nasıl uyguladınız? 2.dereceden denklemlerin grafiklerini çizmeyi kısaca tekrar ettik. Daha sonra geogebra üzerinden önce f(x)= ax2 denkleminde a'ya ait sürgüyü yavaşça sağ tarafa doğru kaydırmalarını söyledim . İsteyen istediği noktada fonksiyonun görüntüsünü görebildi. Sürgüyü sağa kaydırdıkça yani a'nın değerini arttırdıkça neyi gözlemlediklerini sordum. Cevapları aldım. Aynı şekilde sola kaydırdıkça gözlemledikleri ile ilgili bilgi aldım. Herkes ortak bir çıkarımda bulunmuş oldu. Bu işlemleri sırasıyla ; f(x)= x2+b , f(x)=x2 +b , f(x)=-x2 +b , f(x)= (x+c)2 , f(x)=-(x+c)2 fonksiyonları üzerinde b ve c sürgülerini kaydırarak uyguladık. Teknolojiyi iyi bir şekilde entegre edebildiniz mi? Sorun yaşamadık bu konuda. Öğrencileriniz dersin hedeflerine ulaştı mı? Herkes fonksiyona kendi istediği değerleri verdiği için çok güzel gözlemlediler. Verimli olduğunu düşünüyorum. Öğrencileriniz ders hakkında ne söylüyorlar? Klasik matematik dersinden daha eğlenceli olduğunu söylediler. Bu şekilde konuyu daha kolay anladıklarını da belirttiler. Metodunuzun daha iyi işlemesi için ne gibi değişiklikler yapılabilir? Konuyu gördükleri zaman göstermiş olsaydım daha çok ilgili olabilirlerdi. Ayrıca program hata verdiği için 3 uygulamayı tek sayfada yapmak zorunda kaldım. Ayrı ayrı sayfalarda olsa daha iyi olabilirdi.