Používanie GeoGebry na hodinách matematiky

V uvedenej časti uvádzame ukážku použitia GeoGebra knihy

Prvou ukážkou je samotný kurz, na ktorom sa nachádzate.  Ďalšiu ukážku uvádzame v nesledujúcom odkaze na GeoGebra knihu. 

Ukážka Geogebra knihy pre žiakov 9. ročníka

Po vytvorení si GGK máme viacero možností ako ju zadať žiakom.  Môžeme ju dať verejne zdieľať a teda žiaci si ju jednoducho nájdu v materiáloch na stránke GeoGebry.  Alebo im môžeme priamo poslať link na ich mail, alebo ho napísať na tabulu.  napr. skúste sa pozrieť na: http://ggbtu.be/b1346581  Možností je naozaj veľa. Určite si to vyžaduje zo začiatku viacej času na prípravu, ale myslím si, že je to dobrý nástroj pre učiteľa a tiež pre žiaka.  Prajeme Vám všetko dobré.  lektori  GeoGebra Inštitútu v Nitre www.geogebra.fpv.ukf.sk

Vytvorenie GeoGebra komunity učiteľov ZŠ

Ponúkame Vám možnosť vytvoriť GeoGebra komunitu učiteľov matematiky pri GeoGebra inštitúte v Nitre.  - Zdieľanie najnovších poznatkov v Medzinárodného GeoGebra inštitútu - kurzy GeoGebry - metodické stretnutia používania GeoGebry vo vyučovaní matematiky - Certifikáty GeoGebra úžívateľ a pokročilý *