Equation of a staight line

Author:
Jana
Topic:
Calculus
(English) Find: - the coordinates of points A and B on this graph, - the equation of staight line that passed trought the points A and B. If you find them, click Control and check them. If you want to solve next task, click New. (Slovak) Zistite: - z grafu súradnice bodov A a B, - rovnicu priamky prechádzajúcej bodmi A a B. Výpočet skontrolujete kliknutím na tlačidlo Kontróla. Ak chcete riešiť ďalšiu úlohu, kliknite na tlačidlo Znova.
(English) How do you find the x-coordinate and y-coordinate of a point on a graph? What is the equation of the line that contains the points A,B with (xy) coordinates? How to calculate it? (Slovak) Ako zistíte x-ovú a y-ovú súradnicu bodu z grafu? Aký je zápis rovnice priamky, ktorá prechádza bodmi A, B so zadanými súradnicami? Ako to vypočítate? Ako vypočítame parametre rovnice?