Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Vergelijken van twee verdelingen

1. Welke dataset heeft het grootste gemiddelde? Oranje of paars? Controleer je antwoord door de gemiddelden te tonen. 2. Bij welke dataset is de spreiding het grootst? Controleer door de spreiding te tonen. Per dataset zie je drie verticale lijnen die van links naar rechts het gemiddelde min de standaardafwijking, het gemiddelde en het gemiddelde plus de standaardafwijking weergeven. 3. Vink de boxplots aan. Welke punten kun je verslepen zodat het gemiddelde wijzigt maar de mediaan gelijk blijft? En andersom? 4. Maak twee duidelijk verschillende datasets met dezelfde mediaan. Maak een screenshot. 5. Maak bij de paarse punten een zo hoog mogelijk gemiddelde maar zorg dat de mediaan gelijk blijft aan de oranje mediaan. Maak een screenshot. 5. Maak twee duidelijk verschillende datasets met dezelfde spreiding. Maak weer een screenshot.
Gebaseerd op een applet van Scott Farrar (http://www.geogebratube.org/student/b681339#material/159349).