Badanie rzutu poziomego

Autor:
akryl
Badaj, jak poruszają się ciała rzucone poziomo z określoną prędkością w polu grawitacyjnym. Zmieniając parametry ruchu (przyśpieszenie grawitacyjne, wysokość, początkową prędkość poziomą), spróbuj określić, które z nich mają wpływ na przebieg zjawiska. Przyciski Ziemia, Mars i Księżyc odpowiadają warunkom grawitacyjnym na tych ciałach.