Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Linjär regression med vattnets värmekapacitet

Exempel på fysiklabb där man ska ta reda på vattnets värmekapacitet med hjälp av att värma vatten. Här har inte tidssskalan relaterats till den tillförda energin ännu.