Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Класна стая

Графики на функции

Един от методите за построяване графика на функция е чрез геометрични преобразования на графики на вече познати функции. Интересно е при демонстрация да се скрият всички други обекти, като се започне от графиката на познатата функция. Примерно f(x) и след това се покаже последователно f1(x), f2(x), f3(x) и т.н.