wetenschappelijke schrijfwijze

Onderwerp:
Getallen

heel grote en heel kleine getallen

De lichtsnelheid is om van te duizelen: ongeveer 300 000 km/s (om precies te zijn 299.792,458 km/s). De afstand die het licht tegen die snelheid aflegt is zo maar eventjes 9 460 730 472 581 km. Deze afstand noemt men een lichtjaar. Zulke grote getallen zijn erg moeilijk te lezen. Ze zijn ook te groot voor het scherm van een rekenapparaat. Je kunt ze overzichtelijker noteren door machten van 10 te gebruiken. De afstand, gelijk aan een lichtjaar, kan je noteren als 9,46 × 1012 km. Deze notatie noem je de 'wetenschappelijke schrijfwijze' Hoe groot of hoe klein een getal ook is, je kunt het altijd op deze manier noteren.

Versleep de schuifknop en experimenteer