Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Parabelen og parabolen

Denne animation viser resultatet af det arbejde du skal udføre .. uden at vise hvordan det er fremkommet. Du skal
  1. Oprette en skyder 'a' som kun kan have positive værdier
  2. Oprette en skyder '' som har værdier mellem 0 - 3
  3. Oprette en parabel som vises mellem -3 og 3
  4. Oprette en 'lysstråle' som er lodret i afstanden til y-aksen