Merkez Açı-Çevre Açı İlişkisi'in kopyası

7.sınıf Çemberde merkez açı ve çevre açının ölçüleri arasındaki ilişkiyi kavramaya yöneliktir.
Sürgü ile merkez açının gördüğü yayı değiştirerek; çevre açının bundan nasıl etkinlendiğini gözlemleyiniz. Sürgü 180'e ulaştığında BC doğru parçası için ne söylenebilir? Bu durumda çevre açının ölçüsü kaç derecedir? Çemberin boyutunu değiştirerek, açı ölçülerinde değişim olup olmadığını gözlemleyiniz. Çevre açıların köşe noktalarını değiştirerek açı ölçülerinde değişim olup olmadığını gözlemleyiniz.