Izazov - nacrtati proizvoljan broj točaka u krug

Interaktivne slike koje ste ranije vidjeli s puno točaka i dužina mogu vam izgledati kao čudo koje mogu napraviti samo prekaljeni programeri. Nije tomu tako! Uz malo matematike i poznavanje osnovnih GeoGebrinih naredbi možete to i vi! Slijedite upute ispod apleta i u njega upisujte naredbe.

Upute

Želimo li zarotiranu sliku točke A oko ishodišta koordinatnog sustava za kut od 40°, potrebno je na dnu apleta u traku za unos upisati:

Rotacija(A, 30°)

Probajte upisati i neki drugi kut. Sada bi trebalo niz točaka pravilno raspoređenih ukrug. Za to nam je na raspolaganju naredba:

Niz(izraz, varijabla, početna vrijednost, krajnja vrijednost)

Riječ je zapravo o petlji koja izvršiti niz rotacija točke A za niz kutova. Za to nam je potrebna varijabla, recimo k koja će ići od 1 do n, gdje je n već predefiniran broj u apletu. Upišite:

Niz(Rotacija(A, k 360°/n, k, 1, n)

Ovdje izraz k 360°/n, ako je n=10 znači redom 1*360°/10=36°, 2*360°/10=72°, 3*360°/10=108° i tako redom. Napomena: množenje je znak * ili jednostavno razmak između brojeva, varijabli, dok je / znak dijeljenja. Mijenjajte sada vrijednost parametra n.