Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Mindste kvadraters metode

Her skal du forsøge at finde den bedste rette linje gennem de blå punkter. Juster den røde linje ved at ændre på de to røde punkter, så det samlede grønne areal bliver så lille som muligt. De grønne arealer repræsenterer kvadraterne på afvigelserne fra linjen.