Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Un lugar xeométrico dende unha circunferencia

Dada unha circunferencia, un punto C sobre a propia circunferencia e un punto D exterior á mesma, búscase o lugar xeométrico do punto medio de C e D cando C se move pola circunfencia.
Material didáctico elaborado no material do curso Constrúe e ensina matemáticas con GeoGebra na ESO realizado en PLATEGA no ano 2020.