Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvad er sammenhængen #13?

Træk i det punktet (x,y) og bestem en regneforskrift

Hjælp til at komme igang Forudsigelse Hvis x er 5 hvad er y? Hvis x er 2.3 hvad er y? Hvis x er 237 hvad er y? Mundtlig beskrivelse Hvordan vil du forklare "med ord" hvordan du kan finde y når man kender x Led efter mønstre Lav en tabel med x og y. Medtag mindst 5 par af x og y. Hvad bemærkes? Regel Skriv en regel for at finde y når du kender x. Reglen skal starte med "y=..."