Bernoullijeva shema na testovima

Testove sa zadatcima višestrukog izbora i određivanja vjerojatnosti pogađanja određenog broja točnih odgovora možemo promatrati kao određivanje vjerojatnosti kod ponavljajućih pokusa po Bernoullijevoj shemi. Uzmimo za primjer test na kojem su tri zadatka, a u svakom zadatku tri ponuđena odgovora: A, B i C. Svih 27 načina na koje možemo dati odgovore na tri zadatka dani su na slici: Pretpostavimo da je točan odgovor na svako od tri zadatka A.
  • Vidimo da je vjerojatnost točnog odgovora na sva tri zadatka .
  • Na 6 različitih načina može se točno odgovoriti na dva zadatka pa je vjerojatnost tog događaja .
  • Na 12 različitih načina može se točno odgovoriti točno na jedan zadatak pa je vjerojatnost tog događaja .
  • Na 8 različitih načina može se pogrešno odgovoriti na sva tri zadatka pa je vjerojatnost tog događaja.
Vjerojatnosti tih događaja mogli smo izračunati po Bernoullijevoj shemi: . Ovdje je n broj pokusa, odnosno zadataka testa, k broj povoljnih ishoda (točnih odgovora), p vjerojatnost povoljnog ishoda. 1-p je vjerojatnost suprotnog događaja, u slučaju testova netočnog odgovora. Interaktivni element ispod ovog teksta je zapravo kalkulator za izračun vjerojatnosti po Bernoullijevoj shemi. U tekstualna polja upišite tražene elemente i pritisnite tipku Enter. Razlomak možete pisati npr. kao 1/3.