Bezier - en parabol

Forfatter
Gorm Simonsen

Forklaring

Punkterne A, B og C kan flyttes vilkårligt, ligesom t-værdien kan ændres i intervallet [0;1]. Den røde linje vil altid lave en parabol (= en parabel med en symmetriakse som ikke nødvendigvis er lodret) med mindre de tre punkter ligger præcist på en linje. - Hvordan kan vi definere P så punktet altid lægger sig t mellem A og C? - Hvordan kan vi bestemme den røde kurves hældning lige i punktet P?