Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Vectors en el pla

- Mou el vector de manera que el seu origen coincideixi amb l'origen del vector que es demani, i l'extrem amb l'extrem corresponent, per trobar les coordenades dels vectors: - Comprova les teves respostes activant "Mostrar coordenades". - També pots veure un vector equipolent a l'analitzat, amb origen a (0,0), activant el botó corresponent. - Calcula en tots els casos el mòdul del vector. Comprova la resposta.
- Hi ha vectors equipolents? Quins? Per què són equipolents? - Quina relació trobes entre els vectors i ? - Com construiries el vector oposat a ? Troba les seves coordenades. - Representa i busca les coordenades dels oposats als vectors trobats anteriorment.