graafkleuring

Onderwerp:
Diagrammen

kleurgetal

Met het kleuren van een graaf bedoelen we: kleur de knopen van een graaf zo dat buren telkens een verschillende kleur hebben. De uitdaging is om hierbij zo weinig mogelijk kleuren te gebruiken. Het kleurgetal definiëren we als het minimale aantal kleuren dat nodig is om de knopen van een graaf te kleuren.

Experimenteer

Bepaal in volgende applet van 5 grafen hun kleurgetal. In de applet kleur je knopen achtereenvolgens rood, groen, blauw, geel en opnieuw zwart door ze herhaaldelijk aan te klikken.

vierkleurenprobleem

Een bekende toepassing van het kleuren van grafen is het vierkleurenprobleem. Hoeveel kleuren heb je nodig om kaarten in te kleuren? Op het eerste zicht is het een triviale vraag die niets met grafen te maken heeft en toch... Je leert er meer over in het GeoGebraboek vierkleurenprobleem.

kleuren van punten door klikken

Een zwart punt A achtereenvolgens rood, groen, blauw, geel en terug zwart kleuren door scripting: Definieer eerst een getal n1 = 0 om te gebruiken als teller. Typ in de tab Scripting - Bij klikken commando's waarbij je
  • bij elke klik de teller n1 met 1 verhoogt en zet hem na 4 terug op 0 plaatst
  • de kleur van het punt A bepaalt afhankelijk van de waarde van de teller n1
Image