Hrací kostka

Téma:
Geometrie
Poskládej v pravé nákresně síť hrací kostky, ze které bychom mohli slepit model krychle. Modrými vrcholy v pravém dolním rohu čtverce můžeš posouvat stěny 1 a 4. Úloha má tři řešení.
Nákresnu 2 si vytiskni a vytvoř papírový model kostky.

Poskládej si svoji vlastní síť kostky.