Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Emmaüs_G5_Data verwerken

Dit is de opgave van startoefening 75. Simon doet een onderzoek in klas 2F. Hij vraagt aan alle leerlingen hoeveel kinderen er in hun gezin zijn. Maak een dotplot van de gegevens.

Hoeveel leerlingen hebben één broer of één zus?